Urd là gì

Hế lôôô đồng đội, bài này bản thân sẽ đi tiếp quá trình làm cho dự án phần mềm và quá trình của BA trong những số đó.

Ở phần trước mình đã note lại giai đoạn đầu tiên là Analysis, bao gồm 6 bước nhỏ: Project Definition >> Elicitation >> Analysis >> Documentation >> Verification >> Management.


*

Hi vọng bằng hữu sẽ không cảm thấy cạnh tranh phát âm Khi hiểu mang lại trên đây.

Sau bước Analysis này bọn họ đã có tài liệu miêu tả yêu cầu, Tức là đã hiểu rằng quý khách hàng cần gì. Giờ BA và team dự án công trình vẫn đi vào quy trình kiến tạo hệ thống sao cho đáp ứng nhu cầu phần nhiều trải nghiệm này nhé đồng đội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *