WEAR LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Wear là gì

*
*
*

wear
*

wear /weə/ danh từ sự mang; sự dùng; sự mặcfor autumn wear: để mặc mùa thuthe shirt I have in wear: cái so mi tôi đang mặc quần áo; giầy dépevening wear: quần áo mặt tốimen"s wear: quần áo đàn ông sự chịu mòn, sự mặc được, sự dùng đượcof never-ending wear: không bao giờ mòn ráchthere is a lot of wear left in my dress: cái áo của tôi còn mặc được chán sự hao mòn, sự mòn; (pháp lý) sự hư hỏng (nhà cửa)one-sided wear: mòn một bênwear and tear: sự hao mòn và hư hỏng (kỹ thuật) sự mòn (tài chính) sự giảm trọng lượng (tiền vàng hay bạc, vì mòn) ngoại động từ wore; worn mang, đeo; mặc; để (râu, tóc); đội (mũ)to wear glasses: đeo kínhto wear a sword: mang gươmto wear black: mặc đồ đento wear a moustache: để một bộ riato wear one"s hair long: để tóc dàito wear a hat: đội mũ dùng mòn, dùng cũ, dùng hỏng; làm cho tiều tuỵ; làm cho hao mòn, phá hoại dần ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to wear one"s coat to rags: mặc áo cho đến rách tả tơito wear one"s coat threadbare: mặc áo cho đến sờn cả chỉto wear a hole in: mặc (đi, dùng) cho đến thủng (rách) rato be worn with care: (nghĩa bóng) tiều tuỵ đi vì lo âu dùng mãi cho quen, dùng mãi cho vừa, dùng mãi cho khớpto wear a pair of shoes comfortable: đi mã đôi giầy cho quen (vừa) chân có (vẻ), tỏ (vẻ), tỏ ra, có, mangto wear a troubled look: có vẻ bối rốito wear a famous name: có tiếng, lừng danh nội động từ mòn đi, bị mòn; bị dùng hỏng, cũ đi dần dần quen, dần dần vừamy new shoes are wearing to my feet: đôi giày mới của tôi dần dần đi vừa chân dùng, dùng đượcgood leather will wear for year: da tốt dùng được lâu năm (nghĩa bóng) dần dần trở nênenthusiasm wears thin: nhiệt tình dần dần trở nên sút kémto wear away làm mòn dần, làm mất dần cũ dần, hỏng dần, mòn đi; yếu dần, suy nhược đi (sức khoẻ, tinh thần, cuộc sống); nguôi dần (nỗi đau khổ) chậm chạp trôi qua (thời gian)to waer down làm mòn (đế giày, dụng cụ) làm kiệt sức dần, tiêu hao dần (lực lượng địch)to wear off làm mòn mất; mòn mất qua đi, mất đito wear on tiếp tục, tiếp diễn, vẫn còn kéo dài (cuộc thảo luận) trôi qua (thời gian)to wear out làm cho mòn hẳn; làm rách hết (quần áo...); mòn, hao mòn làm mệt lử, làm kiệt sức; kiệt đito wear oneself out: kiệt sứcpatience wears out: không thể kiên nhẫn được nữa kéo dài, chậm chạp trôi qua (thời gian)don"t wear your youth out in trifles: đừng để cho tuổi thanh xuân trôi qua vì những việc vụn vặtto wear out one"s welcome: ở chơi lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữato wear well dùng bền, bềnwoollen clothes wear well: quần áo len mặc bềntheir friendship has worn well: (nghĩa bóng) tình bạn của họ bền lâuto wear one"s years well trẻ lâu, trông còn trẻ
hao mònelectrode wear control: kiểm soát hao mòn điện cựcfree from wear: không hao mònmechanical wear: sự hao mòn cơphysical wear: sự hao mòn vật lýservice wear: sự hao mòn (do) sử dụngunit wear: sự hao mòn riêngwear and tear: sự hao mònwear and tear: sự dùng hao mòn dầnwear compensation: sự bù hao mònwear limit: giới hạn hao mònwear of sample: sự hao mòn mẫu (thử)làm hao mònlàm mònwear away: mòn, làm mòn điwear away: làm mòn đimặcmangsự bào mònsurface wear: sự bào mòn bề mặtsự gặm mònsự hao mònGiải thích EN: The deterioration of a surface caused by repeated contact with another part.Giải thích VN: Sự hư hỏng của một bề mặt gây ra bởi sự tiếp xúc lặp lại với một phần khác.mechanical wear: sự hao mòn cơphysical wear: sự hao mòn vật lýservice wear: sự hao mòn (do) sử dụngunit wear: sự hao mòn riêngwear of sample: sự hao mòn mẫu (thử)sự làm mònsự mài mònabrasive wear: sự mài mòn (biển)ball wear: sự mài mòn bifatigue wear: sự mài mòn do mỏilining wear: sự mài mòn lớp bọcmechanical wear: sự mài mòn cơ họcnatural wear: sự mài mòn tự nhiênoverall wear: sự mài mòn toàn bộrefrigerating equipment wear: sự mài mòn thiết bị lạnhsurfacing wear: sự mài mòn lớp phủwheel wear: sự mài mòn bánh xesự mònabnormal wear: sự mòn không bình thườngabrasive wear: sự mòn do màiabrasive wear (by vehicles): sự mòn do xe đi lạibit wear: sự mòn mũi khoancrater wear: sự mòn lõmfatigue wear: sự mòn do mỏiflange wear: sự mòn gờ bánh xefretting wear: sự mòn do ma sátfriction wear: sự mòn do ma sáthead wear: sự mòn đầu từmechanical wear: sự mòn cơnormal wear: sự mòn bình thườngpermanent wear: sự mòn thường xuyênpremature wear: sự mòn quá sớmsurface wear: sự mòn bề mặtwear and tear: sự mòn ráchwear of points: sự mòn của ghiwear of the stock rail: sự mòn của ray cơ bảnwear of the switch point: sự mòn của ray ghiwheel flange wear: sự mòn gờ bánh xesự xói mònLĩnh vực: giao thông & vận tảibị mài mòn (thuyền buồn)làm mòn (buồm)Lĩnh vực: ô tôđộ mònautomatic wear adjuster: cơ cấu điều chỉnh độ mòn tự động (phanh, ly hợp)cylinder wear: độ mòn của xi lanhwear limit: độ mòn giới hạnwear limit: độ mòn vừa đúngLĩnh vực: điện lạnhsự hư mònTimken wear testphép thử độ chịu mòn Timkenabrasive wearsự bào mònabrasive wearsự mài mònabrasive wear testing machinemáy thử độ (mài) mònadjustment for wearđiều chỉnh khi mònbrake pad wear indicatorthiết bị báo mòn phanhcoefficient of wearhệ số bào mòncoefficient of wearhệ số mòncompensate for wearbù mòncompensation for wearsự bù mòncorrosive wearsự ăn mòncorrosive wear testsự thử ăn mòncorrosive wear testsự thử chịu mònfree from wearkhông mònfretting wearsự ăn mònfretting wearsự mài mònđồ trang phụcordinary wear and tearhao mòn tự nhiênpercentage of wear and teartỉ lệ phần trăm khấu haopercentage of wear and teartỷ lệ phần trăm khấu haophysical wear and tearhao mòn hiện vậtwear and tearhao mònwear and tearhủy hoạiwear and tearxuống cấp (do sử dụng bình thường gây ra) o sự mài mòn, sự làm mòn § abrasive wear : sự mài mòn (biển) § normal wear : sự mòn bình thường § permanent wear : sự mòn thường xuyên § premature wear : sự mòn quá sớm § surface wear : sự mòn bề mặt § wear bushing : vòng lót bảo vệ § wear knot : đệm chống mòn § wear pad : đệm chống mài mòn § wear sleeve : ống lót chống mài mòn

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): wear / wore / worn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): wear, underwear, wear, wearing, worn, wearable

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): wear, underwear, wear, wearing, worn, wearable


*

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Cá Song Như Thế Nào Cho Hấp Dẫn? Lẩu Cá Song (H)

*

*

wear

Từ điển Collocation

wear noun

1 use as clothing

ADJ. everyday, weekend | summer, winter

PREP. in ~ Silk shirts always feel soft and light in wear. | with ~ New shoes usually get more comfortable with wear.

PHRASES years of wear This is a quality garment which should give years of wear.

2 clothes

ADJ. day, evening | designer, fashion | casual, leisure, outdoor | bridal, maternity | children"s, men"s, women"s

3 long use

ADJ. hard, heavy

VERB + WEAR withstand This flooring can withstand years of hard wear.

PREP. … with ~ The stairs had become slippery with wear.

PHRASES centuries, years, etc. of wear The cathedral steps were polished smooth by centuries of wear.

4 damage caused by long use

ADJ. excessive | engine, tyre, etc.

VERB + WEAR show The tyres were beginning to show wear. | cause | minimize, reduce

WEAR + NOUN pattern the analysis of wear patterns on prehistoric stone tools | guarantee The flooring comes with a 20-year wear guarantee.

PREP. ~ on This new oil reduces wear on the engine.

PHRASES signs of wear, wear and tear

Từ điển WordNet


n.

impairment resulting from long use

the tires showed uneven wear

v.

have in one"s aspect; wear an expression of one"s attitude or personality

He always wears a smile

have or show an appearance of

wear one"s hair in a certain way


English Synonym and Antonym Dictionary

wears|wore|wearing|wornsyn.: corrode decay deteriorate don have on