Wisely Là Gì

Over the centuries many wise men và women—through xúc tích và ngắn gọn, reason, scientific inquiry, và, yes, through inspiration—have sầu discovered truth.

Bạn đang xem: Wisely là gì


Qua các thế kỷ, nhiều người phái nam cùng fan thanh nữ khôn ngoan---qua tính phải chăng, lý luận, vấn đề khám phá bởi kỹ thuật, với vâng, cả sự soi dẫn nữa---vẫn tìm hiểu ra lẽ thiệt.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward khổng lồ discuss.”
Thánh chức Nước Ttách tháng 5 năm 1990 tất cả ghi vào bài xích “Khéo sử dụng sách vở nhưng bọn họ có”: “Trong vài ba trường hợp, có lẽ rằng họ thấy khó khăn lòng bàn đến sự mni-alive.comệc xin fan ta khuyến mãi chi phí để yểm trợ các bước rao giảng mọi cụ giới”.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot lớn stone them, they wisely left to lớn preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sđọng vật ko hèn nhát, cơ mà lúc biết được fan ta âm mưu ném đá, họ khôn ngoan tách khu vực đó cho rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á sinh hoạt phía phái mạnh tỉnh giấc Ga-la-ti.
“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening khổng lồ counsel is wise.” —Proverbs 12:15.
“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-trực tiếp theo mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn tín đồ khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.
Trong mỗi trường thích hợp, bọn họ vẫn nhận ra hiệ tượng Kinh Thánh hoàn toàn có thể giúp bản thân ra quyết định khôn ngoan.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinc Thánh không phân tích điều này có tương tác tới mni-alive.comệc trợ giúp của thiên sứ đọng, mưa thiên thạch nhưng mà những thuật sĩ của Si-sê-ra cho rằng điềm gsinh sống, hoặc số đông lời tiên đân oán sai dựa theo chiêm tinch.
Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphakích thước the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel to reason and khổng lồ mni-alive.comew a problem in a new light.
Những bạn giải đáp khôn ngoan thường “nêm thêm muối” vào khẩu ca của mình bằng phương pháp sử dụng ví dụ, bởi lời ví dụ nhấn mạnh vấn đề khoảng đặc biệt quan trọng của vụ mni-alive.comệc hoặc có thể giúp người nghe giải thích với nhìn vấn đề dưới một cẩn thận bắt đầu.

Xem thêm: Fuck You Có Nghĩa Là Gì? Tìm Hểu Thêm Một Số Từ Đặc Biệt Có Liên Quan?


So it is wise lớn be cautious when it comes to lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế buộc phải điều khôn ngoan là hãy chình ảnh giác cùng với những cách thức điều trị được nhận định rằng vẫn trị khỏi dịch một bí quyết mni-alive.com diệu mà lại chẳng qua chỉ dựa vào đa số lời đồn thổi với nhận xét vô địa thế căn cứ.
The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”
Kinch Thánh nhắc chúng ta: “Lời vô đối đâm-xoi không giống nào gươm; tuy nhiên lưỡi bạn khôn-ngoan vốn là dung dịch hay”.
22 All these mni-alive.commni-alive.comd descriptions lead us to lớn one conclusion —nothing can prevent the all-powerful, all-wise, và incomparable Jehovah from fulfilling his promise.
22 Tất cả những lời diễn đạt trung thực này chuyển chúng ta mang đến một kết luận—ko gì có thể ngăn cản Đức Giê-hô-va toàn năng, hết sức khôn ngoan với vô song, thực hiện lời hứa của Ngài.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người thận trọng thì không biết từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped to teach us the truth and lớn make us wise and happy.
(Giê-rê-ngươi 10:23) Quả thiệt, không tồn tại fan thầy, Chuyên mni-alive.comên hoặc gắng vấn làm sao tất cả đủ ĐK rộng để dạy chúng ta lẽ thiệt mặt khác giúp chúng ta trsống phải khôn ngoan cùng hạnh phúc.
Không như Áp-sa-lôm, tín đồ đầy tham vọng, Bát-xi-lai đã khôn ngoan biểu hiện tính từ tốn.—Châm-ngôn 11:2.
Humility enabled Jesus’ “unlettered & ordinary” disciples to grasp và apply spiritual truths that escaped those who were “wise & intellectual” but only “in a fleshly way.”
Sự khiêm nhịn nhường đã hỗ trợ các môn đệ “dốt-nát không học” của Chúa Giê-su hoàn toàn có thể hiểu với áp dụng rất nhiều lẽ thật linh nghiệm trong những lúc gần như kẻ ‘khôn-ngoan, sáng sủa dạ’, tuy thế chỉ “theo xác-thịt”, thì quan trọng đọc được.
They may think that they have made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing into lớn an unwise marriage.
Họ rất có thể nghĩ rằng chính là đưa ra quyết định khôn ngoan, giải thích rằng có tác dụng vắt để giúp đỡ họ rời xả thân một cuộc hôn nhân thiếu hụt sáng suốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *