"with pleasure" nghĩa là gì?

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pleasure
*

pleasure /"pleʤə/ danh từ thú vui thích, điều yêu thích, điều thú vui, niềm an lành trúc, điều khoái tráa day of pleasure: một ngày vui thúit"s a pleasure to lớn...

Bạn đang xem: "with pleasure" nghĩa là gì?

: thật là thú vị được...

Xem thêm: Billie Eilish Là Ai ? Tìm Hiểu Tiểu Sử Chi Tiết Về Billie Eilish

to lớn take pleasure in...: yêu thích với...with pleasure: xin phấn kích, cực kỳ hân hạnh khoái lạc, hoan lạc; sự ăn uống nghịch truỵ lạca life given up to pleasure: cuộc sống nạp năng lượng chơi truỵ lạca man of pleasure: một fan ưa khoái lạc, một người ăn nghịch truỵ lạc ý ý muốn, ý thíchwhat"s your pleasure, sir?: (thương nghiệp) thưa ông muốn tải gì ạ?, thưa ông phải gì ạ?I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không hỏi ý hy vọng của hắn taat pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý ước ao, tuỳ ý thíchat someone"s pleasure: tuỳ ý mong mỏi của aithat can be postponed during our pleasure: câu hỏi kia rất có thể để chậm rì rì thọ chừng như thế nào tuỳ theo ý thích của chúng ta nước ngoài rượu cồn từ làm vui miệng, có tác dụng vui thích hợp, làm vừa ý (ai) nội đụng từ (+ in) thích thú cùng với, vui say mê cùng với, thú vui vớilớn pleasure in something: yêu thích với chiếc gìto lớn pleasure in doing something: yêu thích làm cho dòng gì
*

*

*

pleasure

Từ điển Collocation

pleasure noun

1 enjoyment

ADJ. considerable, deep, enormous, great, intense It gives me enormous pleasure lớn welcome my next guest. | genuine, real | pure, sheer | quiet The audience nodded with quiet pleasure at her remark. | obvious | endless Children find endless pleasure in playing with water. | malicious, perverse, sadistic | vicarious He gained vicarious pleasure from watching people laughing and joking. | aesthetic, physical, sensual, sexual

VERB + PLEASURE bring (sb), give sầu (sb), provide | derive sầu, find, gain, get, take My grandfather got immense pleasure out of life until the over.

PREP. for ~ Some people read for pleasure, and others read lớn study. | with ~ His eyes lit up with pleasure. | ~ at He beamed with pleasure at seeing her. | ~ from She was deriving a perverse pleasure from his discomfort. | ~ in They took great pleasure in each other"s company.

PHRASES business and pleasure I often meet useful people at parties, so I combine business with pleasure. | have sầu the pleasure of sth May I have sầu the pleasure of the next dance?

2 sth that makes you happy

ADJ. great | doubtful, dubious the dubious pleasure of growing up in the public eye | little, simple one of life"s little pleasures | fleeting, momentary, temporary

VERB + PLEASURE have sầu (formal) I hope lớn have sầu the pleasure of meeting you again. | enjoy | forego

PLEASURE + NOUN boat, craft

PHRASES the pleasures of life She enjoys the simple pleasures of life. | the pleasures of the flesh Priests promise to forego the pleasures of the flesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *